پروژه طراحی لوگو

گالوس

project

طراحی لوگو گالوس

طراحی لوگو برای شرکت گالوس که معرفی فروشگاه ها،تبلیغات و بازاریابی مربوط به هر فروشگاه را انجام میداد،لوگو مطابق با سلیقه مشتری طراحی گردید. همچنین طراحی لوگو به صورت لوگو تایپ لاتین تصویری توسط تیم گرافیک وال ویرا طراحی شد و برای مشتری ارسال گردید. روال کار در تیم طراحی وال ویرا به این صورت هست که:در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی لوگو بررسی میگردد سپس براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی لوگوی رقبا،تیم طراحی وال ویرا لوگوهای پیشنهادی خود را به صورت مونوگرام،تصویری،تایپ لاتین،فارسی و یا ترکیبی طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح لوگوی تایید شده به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر