پروژه طراحی وب سایت

صنعتی نفت

ابزار های استفاده شده

project

پالت رنگی

project
project

ابزار های استفاده شده

project

پالت رنگی

project

ساخت یک سایت صنعتی این امکان را به شما میدهد که برند و خدماتتان را به افراد به صورت گسترده تری معرفی کنید و مخاطب شما با امکان مقایسه میتواند تصمیم گیری بهتری برای استفاده از خدمات شما داشته باشند.

  • طراحی جدول قیمت برای دسترسی بهتر مخاطب
  • چند زبانه بودن
  • طراحی و انتخاب پالت رنگی بر اساس حوزه کاری
  • بخش معرفی کامل شرکت
  • بخش معرفی پروژه های انجام شده
  • طراحی بخش معرفی خدمات
  • معرفی مشتریان سابق
بیشتر
project