زره دار

وب سایت و اپلیکیشن موبایل

وب سایت و اپلیکیشن موبایل وب سایت و اپلیکیشن موبایل وب سایت و اپلیکیشن موبایل وب سایت و اپلیکیشن موبایل

project

طراحی دوباره سایت  رزه دار که یک وبسایت معرفی خدمات میباشد. تکنولوژی طراحی سایت Backend سایت با php و جدیدترین ورژن از فریم ورکLaravel  نوشته شده است. Frontend سایت با htlml,css,jquery،webpack  و همچنین جدیدترین تکنولوژی bootstrap و به صورت کاملا ریسپانسیو طراحی شده است

زره دار

project