پروژه

طراحی وب سایت

زره دار

پالت رنگی

project
project

پالت رنگی

project

طراحی دوباره سایت  رزه دار که یک وبسایت معرفی خدمات میباشد. تکنولوژی طراحی سایت Backend سایت با php و جدیدترین ورژن از فریم ورکLaravel  نوشته شده است. Frontend سایت با htlml,css,jquery،webpack  و همچنین جدیدترین تکنولوژی bootstrap و به صورت کاملا ریسپانسیو طراحی شده است

project