طراحی لوگوی taysiz

پروژه طراحی لوگو

طراحی لوگوی taysiz

project

طراحی لوگو taysiz

طراحی لوگو برای نان شیرینی taysiz، به این صورت که مشتری لوگوی خود را از نمونه کارهای انجام شده در پیج اینستاگرام وال ویرا انتخاب نمود و تیم وال ویرا چند اتود شبیه طرح مورد نظر مشتری طراحی نمود.انتخاب رنگ لوگو باتوجه به حوزه کاری که نان شیرینی بود انتخاب شد و بر اساس درخواست مشتری لوگو به صورت تایپ لاتین طراحی گردید و به تایید مشتری رسید. همچنین لوگو به صورت ترکیبی توسط تیم گرافیک وال ویرا طراحی شد و برای مشتری ارسال گردید. روال کار در تیم طراحی وال ویرا به این صورت هست که:در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی لوگو بررسی میگردد سپس براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی لوگوی رقبا،تیم طراحی وال ویرا لوگوهای پیشنهادی خود را به صورت مونوگرام،تصویری،تایپ لاتین،فارسی و یا ترکیبی طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح لوگوی تایید شده به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر