آسایشگاه سالمندان هانا

پروژه طراحی کارت ویزیت

آسایشگاه سالمندان هانا

project

طراحی کارت ویزیت آسایشگاه سالمندان هانا

طراحی کارت ویزیت برای آسایشگاه سالمندان که خدمات به سالمندان ارائه میدهند.در ابتدا اطلاعات موردنیاز از قبیل لوگو و رنگ سازمانی از شرکت دریافت میشود،در مرحله بعد بررسی رقبا در برند موردنظر به جهت آشنایی با سبک و مدل کارت ویزیت در حوزه موردنظر،طیف رنگ مورد استفاده،جنس کارت انجام میشود.سپس طراحی کارت ویزیت توسط تیم طراحی گرافیکی وال ویرا شروع میشود و در مرحله آخر برای تایید به مشتری ارسال میگردد در صورت عدم تایید اتودهای دیگر طرح کارت ویزیت زده شده و در نهایت فایل با فرمت های مناسب جهت چاپ به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر