پروژه طراحی کارت ویزیت

قزوین ضایعات

project

طراحی کارت ویزیت قزوین ضایعات

طراحی کارت ویزیت برای قزوین ضایعات که بازیافت آهن و ضایعات را انجام میدهند.کارت ویزیت به صورت شخصی طراحی شده بدین صورت که:در ابتدا اطلاعات موردنیاز از قبیل لوگو و رنگ سازمانی از شخص دریافت میشود،در مرحله بعد بررسی رقبا در برند موردنظر به جهت آشنایی با سبک و مدل کارت ویزیت در حوزه موردنظر،طیف رنگ مورد استفاده،جنس کارت انجام میشود.سپس طراحی کارت ویزیت توسط تیم طراحی گرافیکی وال ویرا شروع میشود و در مرحله آخر برای تایید به مشتری ارسال میگردد در صورت عدم تایید اتودهای دیگر طرح کارت ویزیت زده شده و در نهایت فایل با فرمت های مناسب جهت چاپ به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر