پروژه طراحی وب سایت

الوان پینت

ابزار های استفاده شده

project

پالت رنگی

project
project

ابزار های استفاده شده

project

پالت رنگی

project

سایت الوان پینت که یک شرکت معتبر در حوزه رنگ ساختمانی می باشد در ابتدا نیازهای مشتری بررسی و با توجه به مواردی که درخواست داده بودند سایت به صورت سفارشی توسط تیم طراحی وب وال ویرا طراحی گردید.

همچنین طراحی سایت به صورت حرفه و با درنظر گرفتن قوانین طراحی رابط کاربری توسط تیم طراحی رابط کاربری وال ویرا طراحی شد و برای مشتری ارسال گردید. روال کار در تیم طراحی سایت وال ویرا به این صورت هست که:

در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی سایت بررسی میگردد سپس براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی سایت رقبا،تیم طراحی وال ویرا طرح های پیشنهادی خود را  طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح سایت  تایید شده به مشتری ارسال میگردد و پس از تایید نهایی کارفرما طرح انجام شده توسط تیم برنامه نویسی وال ویرا اجرا میشود

  • سایت به صورت سه زبانه(فارسی،انگلیسی،روسی) طراحی شده است.
  • دسته بندی محصولات
  • امکان فیلتر محصولات براساس پایه رنگ محصولات
  • طراحی و انتخاب پالت رنگی بر اساس حوزه کاری
  • بخش معرفی کامل شرکت
  • بخش معرفی پروژه های انجام شده
  • طراحی بخش معرفی خدمات
  • ریسپانسیو(واکنشگرا)
بیشتر
project