پروژه طراحی لوگو

باب تویز

project

طراحی لوگو باب تویز

طراحی لوگو برای فروشگاه باب تویز که  فروشگاه اسباب بازی می باشد.در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی لوگو بررسی میگردد،در صورت داشتن ایده از سمت مشتری مطابق با نیاز و سلیقه شخص و یا سازمان لوگو طراحی میگردد در غیر این صورت براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی لوگوی رقبا،تیم طراحی وال ویرا لوگوهای پیشنهادی خود را به صورت مونوگرام،تصویری،تایپ لاتین،فارسی و یا ترکیبی طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح لوگوی تایید شده  به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر