پروژه طراحی لوگو

شیر بوک

project

طراحی لوگوی شیر بوک

طراحی لوگو برای اپلیکیشن شیر بوک که  خدمات اهدای کتاب انجام میدهند.به این صورت که هر شخصی که کتاب خود را نیاز ندارد در این اپلیکیشن اطلاعات کتاب را وارد کرده و آن را اهدا میکند به شخصی که این کتاب ر ا نیاز دارد.در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی لوگو بررسی میگردد،در صورت داشتن ایده از سمت مشتری مطابق با نیاز و سلیقه شخص و یا سازمان لوگو طراحی میگردد در غیر این صورت براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی لوگوی رقبا،تیم طراحی وال ویرا لوگوهای پیشنهادی خود را به صورت مونوگرام،تصویری،تایپ لاتین،فارسی و یا ترکیبی طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح لوگوی تایید شده  به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر