پروژه طراحی لوگو

حس جوانی

project

طراحی لوگو حس جوانی

طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی حس جوانه که خدمات زیبایی و جراحی را در چندین شعب خود ارائه میدهند،لوگو مطابق با سلیقه مشتری طراحی گردید و رنگ متناسب با حوزه کاری که خدمات زیبایی بود انتخاب شد. همچنین طراحی لوگو به صورت لوگو تایپ فارسی،تصویری و ترکیبی توسط تیم گرافیک وال ویرا طراحی شد و برای مشتری ارسال گردید. روال کار در تیم طراحی وال ویرا به این صورت هست که:در ابتدا نیازهای مشتری در طراحی لوگو بررسی میگردد سپس براساس نام شرکت،حوزه کاری،رنگ سازمانی و بررسی لوگوی رقبا،تیم طراحی وال ویرا لوگوهای پیشنهادی خود را به صورت مونوگرام،تصویری،تایپ لاتین،فارسی و یا ترکیبی طراحی کرده و برای مشتری ارسال می نماید،در صورت عدم تایید اتودهای دیگر زده شده و در نهایت طرح لوگوی تایید شده به مشتری ارسال میگردد.

بیشتر